Om een e-learning aan te kunnen schaffen, moet u ingelogd zijn.

E-learning

Themanummer psychotherapie en literatuur

2 Accreditatiepunten
Aangeboden door: Hanneke Bot en Marte Kaan

Introductie

Deze e-learning sluit aan bij het themanummer ‘Psychotherapie en literatuur’.

Psychotherapie is een literaire praktijk, schrijft Jan Olthof in zijn artikel over narratieve therapie. Geschreven taal, literatuur, is binnentaal; gesproken taal, psychotherapie, is buitentaal. Taal is de overeenkomst, het domein van de taal het verschil. Je zou psychotherapie dus kunnen opvatten als een literaire praktijk die er niet alleen op is gericht de taal te veranderen, zoals Olthof uiteenzet in zijn artikel, maar ook het domein van de taal.

In het artikel ‘De geschiedenis van het therapeutisch gesprek’ van Ranne Hovius wordt het therapeutisch gesprek in de literatuur door de eeuwen heen beschreven.

Het essay ‘Het wonder’ van schrijver Arnon Grunberg toont hoe machteloos hulpverleners staan ten aanzien van deze vragen, het is een confronterende cultuurkritiek waarin Grunberg de vermeende neutraliteit van de hulpverlener ter discussie stelt.

In het artikel ‘Jeroen Brouwers & de zielenvorsers’ breken Ellen Fernhout en Hanneke Bot een lans voor het lezen van literatuur door psychotherapeuten, en onderbouwen dat met het werk van de door hen bewonderde schrijver Jeroen Brouwers.

De boekbespreking over het boek Demonen overwonnen door P. Banai, een Afghaanse vluchtelinge die haar moeizame weg door de Nederlandse ggz in een boek vastlegde, gaat over de kracht van het narratief.

Doelstellingen

Vergroten van kennis over literatuur.

Leerdoelen

• Na het lezen van dit themanummer weet u waarom het zinvol is dat psychotherapeuten zich verdiepen in literaire romans. • Na het lezen van dit themanummer kent u de belangrijkste kenmerken van goede literatuur en daarmee van de eigenschappen van de romancier. • Na het lezen van dit themanummer heeft u inzicht gekregen in de belangrijkste kenmerken van narratieve therapie. • Na het lezen van dit themanummer heeft u een beeld van de wijze waarop het therapeutisch gesprek door de tijden heen geëvolueerd is tot het gesprek dat we nu kennen en hoe dat in de romanli

Doelgroep

psychotherapeuten, psychiaters

Links

Pagina niet gevonden - Stichting Lezen

Bezoek
Www.tijdschriftvoorpsychotherapie.nl/archief/jaargang-2014-uitgave-1/10082/

Bezoek
Www.tijdschriftvoorpsychotherapie.nl/archief/jaargang-2016-uitgave-6/10277/

Bezoek

Inhoud

Introductie: wat gaat u doen?

Entreevragen

min

Samenvatting

Leerdoelen

Jan Olthof: narratieve therapie als een literaire praktijk

20 min

Ranne Hovius: de schrijver en de psychiater

20 min

Arnon Grunberg: het wonder van het leven

5 min

Ellen Fernhout en Hanneke Bot: Jeroen Brouwers en de zielenvorsers

15 min

Hanneke Bot: boekbespreking Demonen overwonnen van Palwasha Banai

5 min

Literatuur

Aangeboden door

Hanneke Bot en Marte Kaan

Hanneke Bot en Marte Kaan

Tijdschrift voor Psychotherapie