Om een e-learning aan te kunnen schaffen, moet u ingelogd zijn.

E-learning

Over verliezen en verloren zijn

Redelijkheid, respect, tolerantie - wie kan daar tegen zijn? Maar is het echt het beste tegengeluid tegen de verkaveling van onze samenleving?

1 Accreditatiepunten
Aangeboden door: Akke Veerman-Hoornstra

Introductie

In deze e-learning staat de behandeling van ontheemde kinderen - kinderen die door hun ouders zijn meegenomen naar een nieuw land - centraal.

De individuatie-separatietheorie van Margaret Mahler wordt gebruikt om de ontwikkeling in de kindertijd en om het overmand worden door onmacht en hulpeloosheid in het látere leven, te begrijpen. Dat reguleren van onmacht en hulpeloosheid is een levenslang proces. Immigratie/vluchtelingschap betekent een derde individuatie-separatiefase. Het is een periode waarin veel van ouders en kinderen wordt gevraagd. In deze e-learning komt naar voren hoe die processen kunnen verlopen en hoe het gevoel van veiligheid op micro- en macroniveau bevorderd kan worden.

Doelstellingen

U bent bekend met het begrip individuatie-separatie.

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel bent u bekend met het begrip individuatie-separatie. U heeft zicht op het verband tussen individuatie-separatie en het kunnen omgaan met ‘anders zijn’. U kent het verband tussen gezond verlopen individuatie van zowel ouders als kinderen en hun verhouding tot het land van herkomst en dat van aankomst. U heeft een idee hoe ouders de separatie-individuatie van hun kinderen kunnen bevorderen. U heeft een idee hoe in de psychoanalytische traditie een kaart van iemands leven wordt gemaakt. U heeft zicht op hoe in de maatschappij geuite angst voor ‘vreemdelingen’ te maken kan hebben met onvoldoende goed verlopen individuatie-separatie van thuisblijvers. En u weet hoe deze vervolgens het hechten van migranten aan hun nieuwe land bemoeilijkt.

Doelgroep

psychotherapeuten, psychiaters

Links

Pdfs.semanticscholar.org/10ce/fbc03e3a7b1912a56e9975628a7c2148464d.pdf

Bezoek
(PDF) The relevance of immigration in the psychodynamic formulation of psychotherapy with immigrants

PDF | The main goal of this article is to highlight the relevance of the immigration process in psychodynamic psychotherapy with immigrants. Conceived... | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate

Bezoek

Inhoud

Introductie

Entreevragen

10 min

Samenvatting

Inleiding

Individuatie-separatie

Wat betekent immigratie of vlucht voor kinderen?

Diagnostische problemen bij migrantenkinderen

De betekenis van gestagneerde rouw van de ouders voor kinderen

Micro en macro

Literatuur en noten

Aangeboden door

Akke Veerman-Hoornstra

Akke Veerman-Hoornstra

Boom
Drs. A.A. (Akke) Veerman-Hoornstra is klinisch psycholoog, psychoanalytica voor volwassenen en kinderen en Infant Mental Health Specialist en werkt in haar eigen praktijk in Leiden.
E-mail • a.a.veerman@xs4all.nl.