Om een e-learning aan te kunnen schaffen, moet u ingelogd zijn.

E-learning

Autonomiegehechtheid

Transdiagnostische factor en aangrijpingspunt voor herstel

1 Accreditatiepunten
Aangeboden door: Marrie Bekker

Introductie

Deze module zal vanaf 2 januari 2024 alleen nog geaccrediteerd zijn door de NVP.

In deze e-learning wordt het concept autonomiegehechtheid (autonomy-connectedness) uiteen gezet en wordt in gegaan op haar theoretische inbedding en op de relatie van autonomiegehechtheid met verwante concepten, met persoonlijkheid en met diversiteit (zoals op basis van sekse-gender, etnische herkomst en levensfase). Cruciaal daarbij is waarom en hoe autonomieproblemen verbonden zijn met psychopathologie en hoe ze behandeld kunnen worden.Leerdoelen

Na lezing van dit artikel weet u wat autonomiegehechtheid is. Na lezing van dit artikel weet u wat autonomieproblemen zijn. Na lezing van dit artikel weet u wat de relaties zijn van autonomieproblemen met een variëteit aan klinische verschijnselen. Na lezing van dit artikel weet u waarin autonomiegehechtheid verschilt van verwante concepten. Na lezing van dit artikel weet u welke eventuele diversiteitsrelevante aspecten er zijn op dit gebied. Na lezing van dit artikel bent u in staat om te bepalen in hoeverre u autonomieversterkend werkt als behandelaar.

Doelgroep

psychotherapeuten, psychiaters

Inhoud

Introductie: wat gaat u doen?

Entreevragen

min

Samenvatting

Leerdoelen

Autonomieproblemen in de klinische praktijk

Autonomiegehechtheid: wat is het?

Autonomiegehechtheid

Theoretische achtergrond: hechtingstheorie en genderidentiteit

Klinische relevantie van autonomiegehechtheid

Autonomiegehechtheid meten en diagnosticeren

Autonomieversterkende therapie

Literatuur

Aangeboden door

Marrie Bekker

Marrie Bekker

Boom