Om een e-learning aan te kunnen schaffen, moet u ingelogd zijn.

E-learning

Het lichaam in de psychotherapie: interoceptie en lichaamseigenaarschap

1 Accreditatiepunten
Aangeboden door: Nelleke Nicolai

Introductie

Veel patiënten, vooral diegenen met een vroegkinderlijke traumatische voorgeschiedenis, ervaren hun lichaam niet of als een ‘ding’. Ze kunnen daardoor ook moeilijk emoties ervaren en blijven in de greep van een chronische overmatige waakzaamheid. Deze e-learning gaat over de werking van interoceptie, dissociatie en lichaameigenaarschap met behulp van de vigerende neurowetenschappelijke theorie van de Bayesian-inferentie, de predictive coding-theorie en de theorie van het enactivisme.


Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel bent u op de hoogte van de nieuwe theorieën die over het lichaam in filosofie, de cognitieve en de affectieve neurowetenschap zijn ontwikkeld. Na het lezen van dit artikel hebt u inzicht in hoe emoties en affecten van belang zijn voor het in stand houden van de allostase – de instandhouding van het lichaam in een omgeving. Na het lezen van dit artikel weet u hoe onderdrukking van lichamelijke sensaties en affecten door overmatige waakzaamheid leidt tot een verstoring van de interoceptie. Na het lezen van dit artikel hebt u zicht op de behandeling die in kleine stapjes dient te geschieden. De lezer leert dat de Cartesiaanse notie dat we een geest en een lichaam als aparte entiteiten zien, wordt ondergraven door het feit dat wij een lichaam zijn én hebben.

Doelgroep

psychotherapeuten, psychiaters

Links

Www.tijdschriftvoorpsychotherapie.nl/archief/jaargang-2023-uitgave-4/11852/

Bezoek

Inhoud

Introductie: wat gaat u doen?

Entreevragen

min

Samenvatting

Leerdoelen

Inleiding

Predictive coding

Lichaameigenaarschap

Interoceptie

Wat te doen in de spreekkamer

Tot slot

Literatuur

Aangeboden door

Nelleke Nicolai

Nelleke Nicolai

Boom