Om een e-learning aan te kunnen schaffen, moet u ingelogd zijn.

E-learning

Cultuursensitieve psychotherapie

Hoe kan een psychotherapeut het repetoire aan gangbare evidence-based behandelingen effectief inzetten bij patiëntgroepen met een migratieachtergrond?

1 Accreditatiepunten
Aangeboden door: Jeroen Knipscheer

Introductie

In deze e-learning wordt ingegaan op de vraag hoe een psychotherapeut het repertoire aan gangbare evidence-based behandelingen effectief kan inzetten bij patiëntendoelgroepen met een migratieachtergrond. Dit omdat het behandeleffect bij deze groepen doorgaans kleiner is dan bij de meerderheidspopulatie: de percentages no-show en drop-out zijn vaak substantieel hoger. 'Cultuursensitieve zorg' zou bijdragen tot het optimaliseren van de hulpverlening aan deze doelgroep. Cruciaal lijkt het verwerven van culturele competenties en het aanpassen van behandelmethodieken.

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel heeft u kennis van aspecten van de cultuursensitieve psychotherapie (algemene kenmerken van de situatie van mensen met een migratieachtergrond en het belang van culturele competenties, culturele aanpassingen van het behandelaanbod en een gemeenschappelijk verklaringsmodel voor de ziekte tussen patiënt en zorgprofessional) en heeft Na bestudering van dit artikel bent u in staat om kennis te verzamelen rond dit thema. Daardoor bent u beter in staat om aan de hand van de geboden handvatten adequaat cultuursensitieve beh U heeft geleerd dat bestaande evidence-based behandelingen een goed uitgangspunt vormen voor cultuursensitieve behandeling, en dat met inzet van culturele competenties en eventuele culturel U bent op de hoogte van de verschillende vormen van cultuursensitieve behandeling en kent de werkzame elementen daarvan. U bent zich bewust geworden dat in het werken met mensen met een migratieachtergrond, cultuursensitiviteit essentieel is.

Doelgroep

psychotherapeuten, psychiaters

Links

Www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/preview

Bezoek
Geshe Thupten Jinpa on translating Buddhist sources of knowledge

"In some sense I'm a universalist at heart and I generally believe that any particular insight into the human condition, any particular technique for cultivating…

Bezoek
Nyculturalcompetence.org/research-initiatives/initiative-diagnosis-engagement/cultural-formulation-interview-project/

Bezoek
Cultural Formulation of Diagnosis (CFI) - NIP

Een nieuw onderdeel van DSM-5 is het Cultural Formulation Interview (kortweg CFI). Wat is het CFI en wanneer gebruik je het? In DSM-5 is meer aandacht voor cultuur dan in voorgaande edities. En niet zonder reden. Een goed behandelplan, zo is in het voorwoord van de DSM-5 te lezen, houdt rekening met de cultuur en …

Bezoek

Inhoud

Introductie

Entreevragen

10 min

Samenvatting

Vraagstelling en opbouw van het artikel

Inleiding

Culturele competenties verwerven

Grip krijgen op de invloed van cultuur en context – het CFI

Culturele aanpassingen van behandelmethoden

Zijn aanpassingen en competenties effectief?

De praktijk – afstemming visie op ziekte en behandeling

Conclusie en discussie

Dankbetuiging en noot ter verantwoording

Literatuur

Aangeboden door

Jeroen Knipscheer

Jeroen Knipscheer

Boom