Om een e-learning aan te kunnen schaffen, moet u ingelogd zijn.

E-learning

De invloed van de therapeutische relatie en cognitieve emotieregulatie op behandeluitkomst

1 Accreditatiepunten
Aangeboden door: Kirsten Hauber en Albert Boon

Introductie

In deze e-learning worden drie onderzoeken over factoren die bijdragen aan de behandeluitkomst van adolescenten met persoonlijkheidsproblematiek behandeld. De e-learning focust op de invloed van de therapeutische relatie en cognitieve emotieregulatie op de behandeluitkomst.

Leerdoelen

• Na het lezen van dit artikel weet u dat door aandacht te schenken aan de door de cliënt ervaren therapeutische relatie, het behandelresultaat verbeterd kan worden en drop-out kan worden voo • Na het lezen van dit artikel weet u dat met cliënten die de therapeutische relatie tijdens de eerste sessie als slecht ervaren het gesprek moet worden aangegaan en eventueel een andere beha • Na het lezen van dit artikel weet u dat de cognitieve emotieregulatiestrategieën van adolescenten met persoonlijkheids¬problematiek sterk afwijken van de normgroep uit de algemene populatie • Na het lezen van dit artikel weet u dat bij een succesvolle behandeling ook de cognitieve emotieregulatiestrategieën veranderen. • Na het lezen van dit artikel weet u dat het niet mogelijk is om het behandelresultaat te voorspellen op basis van de door de cliënt gebruikte cognitieve emotieregulatiestrategieën.

Doelgroep

psychotherapeuten, psychiaters

Links

Www.tijdschriftvoorpsychotherapie.nl/archief/jaargang-2021-uitgave-2/11716/

Bezoek

Inhoud

Introductie: wat gaat u doen?

Entreevragen

min

Samenvatting

Leerdoelen

Inleiding

Methode

Samenvatting van de bevindingen

Beperkingen

Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek

Literatuur

Aangeboden door

Kirsten Hauber en Albert Boon

Kirsten Hauber en Albert Boon

Tijdschrift voor Psychotherapie