Om een e-learning aan te kunnen schaffen, moet u ingelogd zijn.

E-learning

De invloed van de therapeutische relatie en cognitieve emotieregulatie op behandeluitkomst

1 Accreditatiepunten
Aangeboden door: Kirsten Hauber en Albert Boon

Introductie

In deze e-learning worden drie onderzoeken over factoren die bijdragen aan de behandeluitkomst van adolescenten met persoonlijkheidsproblematiek behandeld. De e-learning focust op de invloed van de therapeutische relatie en cognitieve emotieregulatie op de behandeluitkomst.

Leerdoelen

• Na het lezen van dit artikel weet u dat door aandacht te schenken aan de door de cliënt ervaren therapeutische relatie, het behandelresultaat verbeterd kan worden en drop-out kan worden voo • Na het lezen van dit artikel weet u dat met cliënten die de therapeutische relatie tijdens de eerste sessie als slecht ervaren het gesprek moet worden aangegaan en eventueel een andere beha • Na het lezen van dit artikel weet u dat de cognitieve emotieregulatiestrategieën van adolescenten met persoonlijkheids¬problematiek sterk afwijken van de normgroep uit de algemene populatie • Na het lezen van dit artikel weet u dat bij een succesvolle behandeling ook de cognitieve emotieregulatiestrategieën veranderen. • Na het lezen van dit artikel weet u dat het niet mogelijk is om het behandelresultaat te voorspellen op basis van de door de cliënt gebruikte cognitieve emotieregulatiestrategieën.

Doelgroep

psychotherapeuten, psychiaters

Links

Www.tijdschriftvoorpsychotherapie.nl/archief/jaargang-2021-uitgave-2/11716/

Bezoek

Inhoud

Introductie: wat gaat u doen?

Entreevragen

min

Samenvatting

Leerdoelen

Inleiding

Methode

Samenvatting van de bevindingen

Beperkingen

Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek

Literatuur

Aangeboden door

Kirsten Hauber en Albert Boon

Kirsten Hauber en Albert Boon

Boom