Om een e-learning aan te kunnen schaffen, moet u ingelogd zijn.

E-learning

Intensivering van de behandeling bij depressie op basis van cognitieve gedragstherapie

Opzet, patiëntkenmerken en klinische effectiviteit van een tweedaagse groepsbehandeling

1 Accreditatiepunten
Aangeboden door: Frans Poolen e.a.

Introductie

Bij chronische en/of therapieresistente depressie is er consensus om de behandeling te intensiveren. In deze e-learning beschrijven de auteurs de ‘CGT+’-behandeling, een multimodale groepsbehandeling van twee therapiedagen per week gedurende vier maanden, gebaseerd op cognitieve gedragstherapie (CGT). Het CGT+-programma bestaat uit cognitieve therapie, re-activatie/exposure, (psycho)dramatherapie en psychomotorische therapie. Behalve de depressie wordt ook de comorbiditeit van met name angst actief behandeld. Deze e-learning leert u over de opzet van deze behandeling, de kenmerken van de patiënten die er vanaf voorjaar 2017 tot begin 2020 in zijn behandeld (n = 64), en de afname van hun symptomen (voor- en nameting). De CGT+-behandeling had een duidelijk klinisch relevant effect in deze groep met therapieresistente depressie. Circa twee derde van de deelnemende patiënten vertoonde ten minste een partiële respons (gemeten met de SQ48-depressiesubschaal), en bij een derde van de patiënten ging de depressie in remissie.

Leerdoelen

Na het doorwerken van deze module bent u op de hoogte van de literatuur met betrekking tot intensieve behandeling van chronische en/of therapieresistente depressieve patiënten. Na het doorwerken van deze module weet u hoe de Academische Werkplaats Depressie van GGZ inGeest haar intensieve behandeling van depressieve patiënten geoperationaliseerd heeft en wat de klin Na het doorwerken van deze module bent u in staat om het intensieve groepsprogramma van Academische Werkplaats Depressie van GGZ inGeest te vergelijken met andere intensieve behandelprogramma

Doelgroep

psychotherapeuten, psychiaters

Links

Www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc6591751/

Bezoek
Cijfers depressie - Trimbos-instituut

In Nederland krijgt bijna 20 procent van de volwassenen (18-64 jaar) ooit in het leven te maken met een depressie. In de periode van één jaar geldt dat voor ongeveer 5 procent van de volwassenen. Vooral in de leeftijdscategorie 25-34 jaar valt het op dat vrouwen 2 keer zo vaak een depressie hebben. Jonge vrouwen zijn dan ook in kaart gebracht als hoog risicogroep.

Bezoek
Tijdschrift voor Psychiatrie

Uitgave van de Stichting Tijdschrift voor Psychiatrie waarin participeren de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie.

Bezoek

Inhoud

Introductie: wat gaat u doen?

Entreevragen

min

Samenvatting

Leerdoelen

Inleiding

Cognitieve gedragstherapie als referentiekader

Een tweedaagse dagbehandeling voor depressie

Effectiviteit

Beschouwing

Literatuur en noten

Aangeboden door

Frans Poolen e.a.

Frans Poolen e.a.

Boom