Om een e-learning aan te kunnen schaffen, moet u ingelogd zijn.

E-learning

De fenomenologie van de rouw

1 Accreditatiepunten
Aangeboden door: Arnout ter Haar en Geert E. Smid

Introductie

Deze module is alleen geaccrediteerd door de NVP.

In deze e-learning wordt de fenomenologische visie op de rouw van Thomas Fuchs besproken en gekoppeld aan een persoonlijke verlieservaring van de eerste auteur, in de hoop dat dit meer handvatten biedt dan de veelal normatieve, en daardoor vaak (ver)oordelende fasemodellen van rouw. Door deze rouwfenomenen uitvoerig te beschrijven, kan er vanuit behandelaars en naasten meer begrip en passende steun ontstaan voor mensen die een ingrijpend verlies te verwerken hebben.Doelstellingen

Vergroten van kennis over rouwprocessen.

Leerdoelen

Na bestudering van dit artikel kunt u uitleg geven over de mogelijke samenhang van lichamelijke reacties, zoals een lichamelijk ervaren gevoel van leegte, met rouw. U kunt bij rouwprocessen het conflict tussen aanwezigheids- en afwezigheidstendenties herkennen en begrijpen. U kunt zich bij behandeling bij rouwprocessen richten op zowel de realiteit van het verlies van de dierbare van de patiënt als op de betekenisgeving aan het verlies. U kunt de desynchronisatie tussen de werkelijke tijd en de gestolde tijd bij rouwprocessen begrijpen en respecteren. U kunt uitleggen op welke manieren aspecten van de overledene kunnen voortbestaan, door (1) representaties van de overledene in herinneringen, verhalen en symbolen en door (2) identificatie v

Doelgroep

psychotherapeuten, psychiaters

Links

Www.tijdschriftvoorpsychotherapie.nl/archief/jaargang-2019-uitgave-3/11614/

Bezoek
Repository.uvh.nl/uvh/bitstream/handle/11439/3726/oratie_geert_smid_nl_en_20201002-9-16021392891414265665%20%287%29.pdf?sequence=1

Bezoek

Inhoud

Introductie

Entreevragen

10 min

Samenvatting

Leerdoelen

Inleiding

Rouw en het lichaam

Vervreemding van de omgeving en van het zelf

Temporaliteit

Ambigue aanwezigheid

Rouw en rouwverwerking

Re-integratie

Welke handvatten biedt de fenomenologie?

Noten en literatuur

Aangeboden door

Arnout ter Haar en Geert E. Smid

Arnout ter Haar en Geert E. Smid

Boom