Om een e-learning aan te kunnen schaffen, moet u ingelogd zijn.

E-learning

Met een passende attitude wordt een interventie pas waardevol

Over het palet van attituden bij verbindend gezag en geweldloos verzet

1 Accreditatiepunten
Aangeboden door: Hans Bom en Eliane Wiebenga

Introductie

De methodiek geweldloos verzet en de hierop gebaseerde bredere visie op gezag en opvoeding die ‘verbindend gezag’ wordt genoemd staan centraal in deze e-learning. Met de focus op attitude worden de praktische uitwerking ervan belicht omdat attitude naast kennis, vaardigheden en ervaring een essentieel element is van deze professionele psychotherapeutische methodiek.

Leerdoelen

• Na het lezen van dit artikel bent u op de hoogte van de samenhang (overeenkomsten en verschillen) tussen de behandelmethodiek ‘geweldloos verzet’, de algemene visie op gezag en autoriteit ‘ • U kent de vijf pijlers van geweldloos verzet, die het fundament vormen van zowel de methodiek in engere zin als van de bredere visie op gezag in de huidige maatschappij. • U kent de verschillende niveaus van ‘waakzame zorg’ en de concrete houding en interventies bij het flexibel op- en afschalen tussen methodiek (bij problemen) en algemene gezagsrol (in alled • U heeft zicht op de basishouding en het palet van attituden, die houvast bieden bij het in praktijk brengen van de uitgangspunten van verbindend gezag en geweldloos verzet. • U heeft bij elk van de vijf pijlers die het fundament vormen van verbindend gezag en geweldloos verzet een concreet beeld van het palet aan attituden, handelingen en zinnen op zowel verbaal

Doelgroep

psychotherapeuten, psychiaters

Links

Www.newauthority.net/data/cntfiles/336_.pdf

Bezoek
Www.tijdschriftsysteemtherapie.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/st-27-2-65/ik-ben-mijn-kind-zo-spuugzat

Bezoek

Inhoud

Introductie

Entreevragen

10 min

Samenvatting

Inleiding

Focus: attitude

Verbindend gezag en geweldloos verzet: eenheid in verscheidenheid

Attitude, waarden en overtuiging

Behoud van de eigen waarden, verandering van attitude en overtuiging

Attituden, waarden en overtuigingen van verbindend gezag en geweldloos verzet

Attituden bij de verschillende pijlers van verbindend gezag en geweldloos verzet

Attitude bij 'aanwezigheid'

Attitude bij 'de-escaleren'

Attitude en 'herstel van relatie'

Attitude en 'steun en support'

Attitude bij 'verzet'

Ten slotte: 'Attitude is al little thing that makes a big difference' (Churchill)

Literatuur

Aangeboden door

Hans Bom en Eliane Wiebenga

Hans Bom en Eliane Wiebenga

Tijdschrift voor Psychotherapie