Om een e-learning aan te kunnen schaffen, moet u ingelogd zijn.

E-learning

'Wat overkomt mij nu?'

De tuchtrechtprocedure

1 Accreditatiepunten
Aangeboden door: Lidwien Geertjens

Introductie

Professionals die staan ingeschreven in het big-register kunnen op grond van de wet aangeklaagd worden bij een van de regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg. Kennis over de gang van zaken bij een dergelijke juridische procedure kan bijdragen aan het goed doorlopen van het gehele proces.

Wat te doen of laten om goed voorbereid te zijn en hoe een tuchtklacht mogelijk te voorkomen, staat centraal in deze e-learning.


Leerdoelen

U weet wat de samenhang is tussen de tuchtrechtspraak en het klachtrecht en de betekenis van de beroepscodes. U heeft zicht op hoe een tuchtrechtelijke procedure verloopt. U weet hoe u zich kunt voorbereiden op een klachtprocedure. U heeft een idee hoe u klachten zo veel mogelijk kunt voorkomen. U kent de positieve en negatieve effecten van het tuchtrecht op de kwaliteit van de zorg. U bent op de hoogte van de werkwijze van de regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.

Doelgroep

psychotherapeuten, psychiaters

Links

How do doctors in the Netherlands perceive the impact of disciplinary procedures and disclosure of disciplinary measures on their professional practice, health and career opportunities? A que

Introduction Disciplinary procedures can have serious consequences for the health, personal life and professional functioning of doctors. Until recently, specific disciplinary measures (reprimands) were publicly disclosed in the Netherlands. The perceived additional impact of disclosing reprimands on the professional and personal life of doctors is unclear. Methods All doctors who received a disciplinary measure from the Dutch Disciplinary Board between July 2012 and August 2016 were invited to partake in a 60-item questionnaire concerning the respondents’ characteristics, the complaint, experience with the procedure and perceived impact of the procedure on health and professional functioning as reported by doctors themselves. The response rate was 43% (n=210). 21.4% received a reprimand (disclosed); the remainder received a warning (not disclosed). Differences between the two groups were calculated. Results Respondents with a reprimand reported significantly more negative experiences and impact on health and work than respondents with a warning. 37.8% of the doctors said their health was very good. A small percentage reported moderate-to-severe depressive complaints (3.6%), moderate-to-severe anxiety disorder (2%) or indications of burnout (10.8%). The majority reported changes in their professional practices associated with ‘defensive medicine’, such as doing more supplementary research (41%) and complying more with patients’ wishes (35%). Conclusion The Dutch disciplinary procedure has strong negative side effects, that disclosing measures seems to increase. Dutch disciplinary law aims to contribute to the quality of professional practice. A safe environment is a basic condition for quality improvement and therefore, disclosure of disciplinary measures should be carefully considered. Disclosure of disciplinary measures has always been controversial and the results of this study has rekindled this debate. Recently, a majority in the Dutch House of Representatives has voted against disclosure of reprimands, leaving disclosure of reprimands a discretion of the disciplinary board when deemed appropriate or necessary.

Bezoek
Maatregelen tuchtrecht gezondheidszorg Waarschuwing, berisping en motivering - PDF Free Download

Maatregelen tuchtrecht gezondheidszorg Waarschuwing, berisping en motivering Mr. C.M. de Klerk en mr. E.T.M. Olsthoorn-Heim 1 1. Inleiding Volgens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Bezoek
De dokter onder vuur

Fouten maken is menselijk, wordt ons van jongs af aan voorgehouden. Toch heeft de dokter geen boodschap aan de geruststellende werking die hier vanuit lijkt te gaan. Zijn fouten hebben verstrekkende gevolgen, niet in de laatste plaats voor de patiënten. Hen wordt een onjuiste diagnose, verkeerde medicatie of nalatig handelen verweten. Terecht of niet, de impact op het leven van de arts is groot. Schuld en schaamte op het werk en thuis, maar ook onzekerheid die vaak tot ver na een incident wordt gevoeld, valt de arts ten deel. Filmmaker Frans Bromet praat met artsen die het aandurven om voor de camera te vertellen over fouten die zij hebben gemaakt of die hen worden aangerekend. Sommigen zijn hiervoor zelfs voor de tuchtraad gedaagd. Het praten over fouten is bepaald geen vanzelfsprekendheid binnen de medische beroepsgroep. Het vertrouwen dat de patiënt in de dokter stelt, blijkt een groot goed. Het beschamen van dat vertrouwen is een ontluisterende ervaring voor de medici. Toch zijn zij bereid een boekje open te doen 'omdat je anders de patiënt en zijn familie de mogelijkheid ontneemt om het te begrijpen, om te verwerken wat er is gebeurd.' Maar vooral ook omdat je alleen kunt leren van fouten door het bespreekbaar te maken. Pas dan kunnen ziekenhuizen daadwerkelijk maatregelen treffen of verbeteringen doorvoeren. Het openhartige relaas van de artsen is een moedig pleidooi voor meer openheid binnen het medische metier. De behoefte aan meer openheid en steun van collega's en het ziekenhuis na een incident blijkt groot. De dokter blijkt ook een mens te zijn.

Bezoek

Inhoud

Introductie

Entreevragen

10 min

Samenvatting

Inleiding

Achtergronden van het tuchtrecht

Gang van zaken

Voorbereiding

Psychologische mechanismen

Zijn klachten te voorkomen?

Effecten van het tuchtrecht

Slotwoord

Literatuur

Aangeboden door

Lidwien Geertjens

Lidwien Geertjens

Tijdschrift voor Psychotherapie