Om een e-learning aan te kunnen schaffen, moet u ingelogd zijn.

E-learning

Bezint eer ge begint

Betere uitkomsten door toepassen van de evidentie over werkzame psychotherapiefactoren?

1 Accreditatiepunten
Aangeboden door: Rien Van

Introductie

De wens om psychotherapie in de praktijk werkzamer te maken, is in de afgelopen eeuw een belangrijke drijfveer geweest voor het ontwerpen van een groot aantal nieuwe therapievormen. Is doorontwikkelen van nieuwe variaties van therapievormen de goede weg om psychotherapie werkzamer te maken? Een alternatief is een beter inzicht in werkingsmechanismen van bestaande vormen te verwerven. Immers, als we beter weten hoe en wat in een behandeling werkt, kan door een gerichter focus de effectiviteit worden vergroot.

Deze e-learning gaat over het belang van onderzoek naar therapiefactoren en hoe de uitkomsten van onderzoek ingezet kunnen worden om tot betere therapieresultaten te komen.

Leerdoelen

U bent op de hoogte van de stand van zaken van het onderzoek naar de werkzame factoren in psychotherapie. U bent op de hoogte van een aantal methodologische problemen die bij dit onderzoek een rol spelen. U bent op de hoogte van de implicaties van onderzoeksresultaten voor de therapeutische praktijk. U kunt de keuze voor een behandelstrategie beargumenteren, aansluitend op wetenschappelijke evidentie en aangepast aan de specifieke patiënt.

Doelgroep

psychotherapeuten, psychiaters

Links

Www.tijdschriftvoorpsychotherapie.nl/archief/jaargang-2018-uitgave-6/11584/

Bezoek
Www.thelancet.com/commissions/psychological-therapies

Bezoek

Inhoud

Introductie

Entreevragen

10 min

Samenvatting

Inleiding

Specifieke en gemeenschappelijke werkingsmechanismen

Therapeutische relatie

De rol van de therapeut

Werkzame processen

Responsiviteit van therapeuten

Beperkingen

Toekomst: gaan big data helpen?

Klinische implicaties

Literatuur en noten

Aangeboden door

Rien Van

Rien Van

Boom