Om een e-learning aan te kunnen schaffen, moet u ingelogd zijn.

E-learning

DIT als multidisciplinaire, dagklinische groepstherapie

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaren werkzaamheid

1 Accreditatiepunten
Aangeboden door: Yasmine Cuyt e.a.

Introductie

In deze e-learning wordt beschreven of dynamische interpersoonlijke therapie (DIT) bij cliënten met cluster C-persoonlijkheidskenmerken in dagklinische vorm als effectief werd ervaren en welke behandelfactoren zij als werkzaam beschouwen. Doel is dat u zicht hebt op de voorwaarden om DIT in dagklinische vorm te implementeren.

Leerdoelen

Na lezing van dit artikel hebt u een beter begrip van wat DIT als dagklinische behandeling is. Na lezing van dit artikel bent u op de hoogte van de effectiviteit van DIT. Na lezing van dit artikel weet u wat de cliënten in dit onderzoek als werkzame componenten in DIT als dagklinische behandeling hebben ervaren. Na lezing van dit artikel hebt u een beter zicht op de randvoorwaarden die toegepast dienen te worden teneinde DIT in dagklinische vorm te implementeren.

Doelgroep

psychotherapeuten, psychiaters

Links

Www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02668734.2015.1081266

Bezoek
Bit.ly/3a8aqzu

Bezoek

Inhoud

Introductie: wat gaat u doen?

Entreevragen

min

Samenvatting

Leerdoelen

Inleiding

Methode

Resultaten

Discussie en conclusies

Bijlage

Literatuur en noten

Aangeboden door

Yasmine Cuyt e.a.

Yasmine Cuyt e.a.

Boom