Om een e-learning aan te kunnen schaffen, moet u ingelogd zijn.

E-learning

De meerwaarde van de theoriegestuurde psychodiagnostiek in de klinische praktijk, deel 1

Inleiding in de benaderingswijze

1 Accreditatiepunten
Aangeboden door: Wim Snellen

Introductie

Op basis van individueel psychodiagnostisch onderzoek krijgt de clinicus inzicht in de relevante transdiagnostische factoren die psychische klachten en symptomatologie beïnvloeden en onderhouden.


Doelstellingen

Inzicht krijgen in het nut en de noodzaak van de inzet van psychodiagnostiek en meer in het bijzonder van persoonlijkheidsdiagnostiek in de klinische praktijk.

Leerdoelen

De lezer kan zich een beter beeld vormen van het belang van het toepassen van psychodiagnostische methoden en technieken in de klinische praktijk. De lezer heeft inzicht in de bepaling van de individuele veerkracht en kwetsbaarheid van cliënten met psychische klachten, symptomen en/of gedragsstoornissen op basis van psychodiagnostische De lezer weet welke eisen de therapeut aan de patiënt kan stellen in een behandeling op basis van theoriegestuurde, contextuele interpretatiestrategieën van psychodiagnostische uitslagen. De lezer kan de individualisering in de klinische praktijk om noodzakelijke maatwerk stimuleren, zeker bij therapieresistentie.

Doelgroep

Psychotherapeuten, psychiaters

Links

Www.dsm-5.nl/documenten/artikel/27/alternatief-model-voor-persoonlijkheidsstoornissen-in-dsm-5-stimuleert-wetenschappelijk-onderzoek

'Alternatief model voor persoonlijkheidsstoornissen in DSM-5 stimuleert wetenschappelijk onderzoek, ' door American Psychiatric Association voor DSM-5

Bezoek
(PDF) White paper: Instruction manual for the Dynamic Theory-driven Profile Interpretation (DTP) of the MMPI-2

PDF | White paper: Instruction manual for the Dynamic Theory-driven Profile Interpretation (DTP) of the MMPI-2. New interpretations, the MMPI-2 viewed... | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate

Bezoek
Www.landelijkberaadpsychodiagnostiek.nl/knelpunten-bij-ontbreken-psychodiagnostiek/

Bezoek

Inhoud

Introductie: wat gaat u doen?

Entreevragen

min

Samenvatting

Leerdoelen

Inleiding

Psychodiagnostiek in de klinische praktijk

Meerwaarde van psychodiagnostiek

Aanbevelingen voor de diagnosticus: kijk naar impliciete metingen

Impliciete-indirecte meting

Individuele diagnostiek

Top-down en bottom-up

MMPI

Tekorten en defecten

Procesmetingen

Idiografie

Literatuur en noten

Aangeboden door

Wim Snellen

Wim Snellen

Tijdschrift voor Psychotherapie