Om een e-learning aan te kunnen schaffen, moet u ingelogd zijn.

E-learning

Een verkennende studie naar de effecten van een blended care-module bij zelfbeschadigend gedrag

1 Accreditatiepunten
Aangeboden door: Ellen Eelkman Rooda e.a.

Introductie

Zelfbeschadigend gedrag (ZBG) komt veel voor onder jongeren. De emotionele belasting voor jongeren en hun omgeving is groot en de maatschappelijke kosten zijn hoog. Effectieve behandeling voor ZBG is daarom van groot belang. Zelfbewuste emoties, zoals schaamte en schuld, lijken een rol te spelen bij het optreden en het in stand houden van ZBG.

Doelstellingen

Vergroten van kennis over zelfbeschadigend gedrag.

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel: weet u wat er onder ZBG wordt verstaan Na het lezen van dit artikel: kent u de maatschappelijke impact van ZBG Na het lezen van dit artikel: kent u verklaringsmodellen voor ZBG en de functies en betekenissen die aan ZBG worden toegekend Na het lezen van dit artikel: weet u welke emoties bij ZBG een belangrijke rol spelen Na het lezen van dit artikel: weet u hoe op welke manieren schaamte kan worden gereguleerd Na het lezen van dit artikel: heeft u zicht op waar een behandeling van ZBG uit kan bestaan.

Doelgroep

psychotherapeuten, psychiaters

Links

Non-suicidal Self-Injury in Clinical Practice

Background: Non-suicidal self-injury (NSSI) among adolescents is a major public health concern and a common problem in clinical practice. The aim of this study was to examine different aspects of NSSI in a high-risk adolescent sample in clinical practice in association with personality disorders, symptoms, and coping skills to enhance the understanding of NSSI and improve treatment interventions. Method: In a sample of 140 adolescent inpatients treated for personality disorders, assessments were performed pre-treatment and post-treatment using a questionnaire on NSSI developed for clinical practice, the Structured Clinical Interview for DSM personality disorders, the Symptom Check List 90, and the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. Results: NSSI was common (66.4%) among the inpatient adolescents. Of those without NSSI behaviour (n = 47), 10 (21.3%) started NSSI during treatment. NSSI was related to number of personality disorders and not to one specific.. Participants who experienced NSSI (n = 93) reported significantly more symptoms and the negative coping strategy self-blame. They scored lower on the positive coping strategies of refocusing and reappraisal. Conclusion: NSSI in adolescent clinical practice is common, not exclusive to borderline personality disorder and could be contagious. Reducing self-blame and enhancing positive refocusing and positive reappraisal seem important treatment targets.

Bezoek
Zelfverwondend gedrag bij jongeren: Wat is het en hoe pak je het aan? - PDF Gratis download

Laurence Claes 1 Zelfverwondend gedrag bij jongeren: Wat is het en hoe pak je het aan? In dit artikel focussen we op de definitie, het voorkomen, de functies en de behandeling van zelfverwondend gedrag

Bezoek
Schaamte in psychotherapie - Tijdschrift voor Psychotherapie

Net als angst kan schaamte de voortgang van een behandeling belemmeren. Schaamte is een zelfgerichte emotie die net als alle andere emoties voortdurend ger

Bezoek
Over schuld en schuldgevoel: een psychodynamisch perspectief - Tijdschrift voor Psychotherapie

Schuld en schuldgevoelens spelen een belangrijke rol in de menselijke ontwikkeling en het gedrag en ook in de ontwikkeling van psychopathologie. In ons dag

Bezoek

Inhoud

Introductie: wat gaat u doen?

Entreevragen

min

Samenvatting

Leerdoelen

Inleiding

Functie en betekenis van ZBG: drie modellen

Vraagstelling

Methode

Meetinstrumenten

Statistische analyses

Resultaten

Discussie

Literatuur

Aangeboden door

Ellen Eelkman Rooda e.a.

Ellen Eelkman Rooda e.a.

Tijdschrift voor Psychotherapie