Om een e-learning aan te kunnen schaffen, moet u ingelogd zijn.

E-learning

Vlucht, ballingschap en psychotherapie

1 Accreditatiepunten
Aangeboden door: Chris Noorduin e.a.

Introductie

Vluchtelingen vormen een kwetsbare groep wiens migratievorm gezien kan worden als een trauma in de hechtingssfeer. Dit kan de therapeutische relatie bemoeilijken of intensiveren. Tegelijkertijd kan de therapeutische relatie ook een belangrijke correctieve ervaring betekenen op dit vlak. Een beter begrip van de psychodynamiek van de vlucht en de hieruit voortvloeiende ballingschap zal bijdragen aan een kwalitatieve, transculturele psychotherapie.

Doelstellingen

Een beter begrip van de psychodynamiek van de vlucht en de hieruit voortvloeiende ballingschap.

Leerdoelen

• Na het lezen van dit artikel weet u dat vluchten gezien kan worden als een trauma in de hechtingssfeer. • Na het lezen van dit artikel weet u dat migratie, en vlucht als bijzondere vorm daarvan, psychologische processen op gang brengt die te vergelijken zijn met die in individuatie periodes. • Na het lezen van dit artikel heeft u er zicht op hoe dit doorspeelt in het op gang komen en de aard van de therapeutische relatie. • Na het lezen van dit artikel weet u waarom het bij de behandeling van vluchtelingen belangrijk is dat de cliënt zich kan uitdrukken in zijn eigen taal. • Na het lezen van dit artikel weet u dat bij de behandeling van vluchtelingen rekening moet worden gehouden met de existentiële problematiek en de hechtingsproblematiek die onderdeel is van

Doelgroep

psychotherapeuten, psychiaters

Links

Www.tijdschriftvoorpsychotherapie.nl/archief/jaargang-2020-uitgave-1/11649/

Bezoek
Www.pharos.nl/wp-content/uploads/2019/03/kwaliteitsnorm_tolkgebruik-bij-anderstaligen-in-de-zorg.pdf

Bezoek
[PDF] A Third Individuation: Immigration, Identity, and the Psychoanalytic Process | Semantic Scholar

The factors affecting the psychological outcome of immigration are delineated and four interlinked strands in the fabric of identity change in immigrants are described, which involve the dimensions of drive and affects, interpersonal and psychic space, temporality, and social affiliation. Immigration from one country to another is a complex psychosocial process with lasting effects on an individual's identity. The dynamic shifts, resulting from an admixture of "culture shock" and mourning over the losses inherent in migration, gradually give way to psychostructural change and the emergence of a hybrid identity. This paper delineates the factors affecting the psychological outcome of immigration and describes four interlinked strands in the fabric of identity change in immigrants. These involve the dimensions of drive and affects, interpersonal and psychic space, temporality, and social affiliation. Issues of idealization and devaluation, closeness and distance, hope and nostalgia, the transitional area of the mind, superego modification, mutuality, and linguistic transformation are highlighted. Implications of these ideas for the psychoanalytic process and technique in instances where the analysand, the analyst, or both are immigrants are briefly touched upon, as are caveats and limitations with regard to the proposed conceptualizations.

Bezoek
Therapie in vele talen

Bezoek

Inhoud

Introductie: wat gaat u doen?

Entreevragen

min

Samenvatting

Leerdoelen

Inleiding

Transculturele zorg voor vluchtelingen in Leuven

De complexe interactie tussen integratie en individuatie

Het psychotherapeutisch proces

De vlucht

Vluchten als hechtingstrauma

Ballingschap

Verwachtingen en verplichtingen

Het gezinsleven herorganiseert zich

Waar eindigt de reis, waar komt men thuis?

Psychotherapie: herbeleving en correctie

Literatuur

Aangeboden door

Chris Noorduin e.a.

Chris Noorduin e.a.

Tijdschrift voor Psychotherapie