Om een e-learning aan te kunnen schaffen, moet u ingelogd zijn.

E-learning

Bruikbaarheid en beperking van het begrip ‘moral injury’ in de klinische praktijk

1 Accreditatiepunten
Aangeboden door: Jackie June ter Heide

Introductie

Met deze e-learning krijgt u inzicht in de drie centrale elementen van moreel trauma: morele overtuigingen, potentieel moreel traumatische ervaringen en morele klachten. ‘Moral injury’ of moreel trauma is moreel lijden na het meemaken van potentieel moreel traumatische ervaringen.

Doelstellingen

U bent bekend met het begrip moreel trauma.

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel bent u op de hoogte van de definitie van moreel trauma (moral injury). Na het bestuderen van dit artikel bent u op de hoogte van wat wordt verstaan onder morele verwachtingen. Na het bestuderen van dit artikel bent u op de hoogte van wat wordt verstaan onder morele schendingen. Na het bestuderen van dit artikel bent u op de hoogte van de psychische, sociale en spirituele klachten die kunnen voorkomen bij moreel trauma. Na het bestuderen van dit artikel bent u op de hoogte van verschillende niveaus van morele belasting en welke termen hierop van toepassing zijn.

Doelgroep

psychotherapeuten, psychiaters

Links

Teddyberen strooien

Bij de diagnose PTSS voor oorlogsveteranen gaat het om het psychische effect van individuele oorlogservaringen. Het steeds vaker gehanteerde begrip ‘moral injury’ stelt ook de legitimiteit van een missie aan de orde.

Bezoek
Www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20008198.2020.1843261

Bezoek
Icds.uoregon.edu/wp-content/uploads/2015/03/litz-et-al-2009-moral-injury-and-moral-repair-in-war-veterans.pdf

Institute of Cognitive and Decision Sciences at the University of Oregon

Bezoek

Inhoud

Introductie: wat gaat u doen?

Entreevragen

min

Samenvatting

Inleiding

Definitie van moreel trauma

Casuïstiek

Conclusie

Noten en literatuur

Aangeboden door

Jackie June ter Heide

Jackie June ter Heide

Tijdschrift voor Psychotherapie