Om een e-learning aan te kunnen schaffen, moet u ingelogd zijn.

E-learning

Associaties tussen welbevinden en therapieuitkomsten

Een longitudinale studie door middel van routine outcome monitoring (ROM)

1 Accreditatiepunten
Aangeboden door: Els van der Vlist, Laura Kunst e.a.

Introductie

Met deze e-learning krijgt u inzicht in wat mentaal welbevinden inhoudt en hoe het gemeten wordt en of er samenhang is tussen mentaal welbevinden bij aanvang van de therapie en therapieresultaten.


Doelstellingen

U bent bekend met therapievoorspellers en het begrip mentaal welbevinden.

Leerdoelen

Na bestudering van dit artikel heeft u kennis van enkele persoonsgebonden factoren die invloed hebben op therapieresultaten. Na bestudering van dit artikel heeft u kennis van wat mentaal welbevinden inhoudt, hoe het gemeten wordt en waarin welbevinden verschilt van psychopathologie. Na bestudering van dit artikel heeft u kennis van de samenhang tussen mentaal welbevinden bij aanvang van de therapie en therapieresultaten. Na bestudering van dit artikel kunt u deze kennis kunt meewegen bij de indicatiestelling. Na bestudering van dit artikel kunt u onderbouwen hoe het verband tussen welbevinden en therapieresultaten verschilt tussen mannen en vrouwen en tussen verschillende diagnosegroepen.

Doelgroep

psychotherapeuten, psychiaters

Links

Www.tijdschriftvoorpsychotherapie.nl/archief/jaargang-2019-uitgave-6/11638/

Bezoek
Www.boompsychologie.nl/media/13/whitepaper_welbevinden2(1).pdf

Bezoek
(PDF) Positive psychotherapy: A strength-based approach

PDF | Positive psychotherapy (PPT) is a therapeutic approach broadly based on the principles of positive psychology. Rooted in Chris Peterson’s... | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate

Bezoek
Routine Cognitive Behavioural Therapy for Anxiety and Depression is More Effective at Repairing Symptoms of Psychopathology than Enhancing Wellbeing

The primary focus of classic cognitive behavioural therapy (CBT) for depression and anxiety is on decreasing symptoms of psychopathology. However, there is increasing recognition that it is also important to enhance wellbeing during therapy. This study investigates the extent to which classic CBT for anxiety and depression leads to symptom relief versus wellbeing enhancement, analysing routine outcomes in patients receiving CBT in high intensity Improving Access to Psychological Therapy (IAPT) Services in the UK. At intake, there were marked symptoms of anxiety and depression (a majority of participants scoring in the severe range) and deficits in wellbeing (a majority of participants classified as languishing, relative to general population normative data). CBT was more effective at reducing symptoms of anxiety and depression than repairing wellbeing. As a result, at the end of treatment, a greater proportion of participants met recovery criteria for anxiety and depression than had moved from languishing into average or flourishing levels of wellbeing. Given the importance of wellbeing to client definitions of recovery, the present results suggest a greater emphasis should be placed on enhancing wellbeing in classic CBT.

Bezoek

Inhoud

Introductie: wat gaat u doen?

Entreevragen

10 min

Samenvatting

Leerdoelen

Inleiding

Welbevinden en psychopathologie

Methode

Resultaten

Discussie

Noten en literatuur

Aangeboden door

Els van der Vlist, Laura Kunst e.a.

Els van der Vlist, Laura Kunst e.a.

Tijdschrift voor Psychotherapie